Yüksek İhtisas Üniversitesi - COVID-19 KÜRESEL SALGININDAN KORUNMA VE KONTROL REHBERİ


Bu rehber küresel salgın (pandemi) nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuz ve rehberlerde belirtilen
önlemler ve uyarılar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Üniversitemizde COVID-19
enfeksiyonunu önleme ve kontrol amacıyla öğrencilerin, akademik ve idari çalışanların
yerleşkelerimizde bu süreçte uymaları gereken kuralları içermektedir. Tüm öğrenci ve
çalışanlarımıza Üniversitemizdeki salgın kurallarına uyum konusunda gösterecekleri titizlik
ve hassasiyet için teşekkür ederiz
GENEL KURALLAR
1. Kullanılmış kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven vd.) bina içerisinde bulunan tıbbi
atık kutusuna atılmalıdır.
2. Öğrencilerimiz, Covid-19 Semptomlarının (ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, eklem
ağrısı vb.) kendisinde olduğundan şüphelenmesi halinde akademik danışmanı ile iletişime
geçerek bilgi vermelidir.
3. Covid-19 yönünden yüksek risk taşıyan kronik hasta/gebe öğrencilerimizin, durumlarını
bildiren sağlık raporunu ilgili dekanlığa/müdürlüğe ibraz etmelidirler.
4. Tuvalet ve lavabolar temiz olarak kullanılmalı ve temiz olarak bırakılmalıdır.
5. Bina içerisinde herkesin görebileceği yerlerde ve lavabolarda bulunan Korona virüs
tedbirleriyle ilgili bilgilendirici afişlerde yer alan kurallara uyulması gerekmektedir.
6. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalıdır,
mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız,
burun ve gözlerle temas ettirilmemelidir.
7. Fiziki mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalıdır,
fiziki alanlardaki yüzeylere ve malzemelere minimum temas edilmelidir.
8. Kullanımında kişi sayısı kısıtlaması getirilen ortak alanlarda (tuvalet, çay ocakları, asansör
vb.) bilgilendirme notlarına uygun hareket edilmelidir.
9. Fiziki alanlarla doğrudan temas ettikten sonra, kişisel hijyen ve temizlik kurallarına uyularak
20 saniye boyunca su ve sabunla eller yıkanmalıdır. Yıkama imkânı olmadığında el
dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir.
10. Çalışma ortamlarındaki monitör, klavye, mouse, telefon, diyafon, mikrofon, kontrol
panelleri, kontrol butonları vb. dâhil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanlar bireysel
kullanılmalıdır.
11. Gerekli olmadıkça elden ele doküman, dosya ve ofis ekipmanı paylaşımı yapmamaya;
dokümanları internet ortamında paylaşmaya özen gösterilmelidir.
YERLEŞKE İÇERİSİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Yerleşke içerisinde bulunan ortak alanlarda fiziki mesafe kurallarına uygun davranılmalıdır
(1,5 metre sosyal mesafe).
2. Ortak alanların kullanımı sırasında yığılma ve kalabalıklaşma yapılmamalıdır.
3. Bina ve dersliklere maske ile girilmesi zorunludur. Maske uygun şekilde takılmalıdır (ağız
ve burunu içine alacak şekilde).
4. Bina girişlerinde temassız ateş ölçer ile kişilerin ateşleri ölçülebilecek, ateşi 38°C'nin üstünde
çıkan, öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi şikâyeti olan kişiler yerleşkeye alınmayacak
ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır..
5. Yerleşke girişinde SÜRESİZ HES KOD’u ile kişilerin sağlık durumu sorgulanacaktır. Bu
sebeple kişilerin SÜRESİZ HES KOD’larını hazır bulundurmaları gereklidir. Aşı kartı
olmayanlar, haftada iki kez uygulanacak PCR testi raporlarına göre yerleşke içerisine kabul
edilecektir.
6. Yerleşkeye öğrenci ve personel dışında ziyaretçi girişi kabul edilmeyecektir.
7. Son 14 gün içerisinde yurt dışından dönen veya şüpheli temas/kesin vaka/olası vaka öyküsü
olanların Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralı doğrultusunda yerleşkeye gelmemeleri
gerekmektedir. 14 günlük evde izleme (karantina) sürecine giren öğrencilerimizin sınav hakları,
yurt dışından dönüş belgesi/PCR raporu/sağlık kuruluşu tarafından verilen rapor vb. evraklarını
ilgili dekanlığa/ müdürlüğe iletmeleri halinde korunacaktır.
KAFETERYA VE YEMEKHANE İÇERİSİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. El hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.
2. Masa ve sandalyelerin yerleri değiştirilmemelidir.
3. Kafeterya ve yemekhane görevlilerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uyulmalıdır.
4. Yiyecek-içecek tüketimi dışındaki durumlarda maske çıkarılmamalıdır.
5. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan işaretlemelere dikkat ederek sıraya
girilmelidir.
6. Yemek alırken ve kirli tabakları bırakırken işaretlenmiş güzergâhlarda ve sosyal mesafe
kuralına uyarak hareket edilmelidir.
7. Kişisel eşyalar (kaşık, çatal, bıçak vb.) ortak kullanılmamalıdır.
8. Yemekhanede mümkün olduğu kadar az yüzeye dokunmaya özen gösterilmelidir.
9. Yemekhanede yüksek sesle veya ağızlardan damlacık çıkmasına sebep olacak şekilde
konuşulmamalıdır.
DERSLİK VE KÜTÜPHANE İÇERİSİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Derslik ve kütüphane girişlerinde belirtilen maksimum kişi kapasitesi geçilmemelidir.
2. Ders sırasında öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri kişiye özel olmalıdır.
Kişisel eşyalar (kalem, defter, silgi vb.) ortak kullanılmamalıdır.
3. Ders arası sonrasında derslik içerisinde aynı yere oturmaya azami özen gösterilmelidir.
4. Oturma yerleri arasında sosyal mesafe korunmalıdır.
5. Derslik ve Kütüphane pencereleri mümkün oldukça açık tutularak havalandırmaya özen
gösterilmelidir.
6. Derslik ve Kütüphanede bulunulan süre içerisinde maske kesinlikle çıkarılmamalıdır.
7. Dersanede klima kullanılmamalıdır.
7. Kütüphane personeliyle kitap alışverişi, kaynak arama vb. işlemler yaparken sosyal mesafe
korunmalıdır.
8. Derslik ve Kütüphane içinde zorunlu olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır.
9. Sık dokunulması gereken yüzeylere dokunulduğunda mutlaka el antiseptiği kullanılmaya
özen gösterilmelidir.
UYGULAMALI EĞİTİMLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
A. Derslik, Laboratuvar vb. Ortamlarda Yapılan Uygulamalı Eğitimlerde Uyulması
Gereken Kurallar
1. Uygulama gruplarının sayısında değişiklik yapılabilir veya eğitimin dönüşümlü olarak
sürdürülmesi yoluna gidilebilir.
2. Uygulama eğitimlerinin programları öğretim elemanları tarafından değiştirilebilir.
3. Kalabalık ortamlarda kalma süresini en aza indirmek amacıyla belli saat aralıklarında
yoğunlaştırılmış pratik uygulama planları yapılabilir.
4. Kazanımların pekiştirilmesi amacıyla, öğretim elemanı tarafından dijital ortamda vaka
tartışması, proje, sunum hazırlama, makale yazımı, ödev gibi ek uygulamalar yapması talep
edilebilir.
5. Öğrencilerimiz, Üniversitemizin konuya ilişkin bildirimlerini izlemeli, değişikliklere
uymalıdırlar.
6. Uygulama sahalarına eğitim amaçlı olarak gidecek öğrencilerimize ilgili öğretim
elemanlarınca Salgından Korunma Eğitimi verilecektir. Öğrencilerimizin bu eğitime
katılmaları ve uygulamalı eğitimler sırasında kurumun belirlediği korunma kurallarına
uymaları zorunludur.
7. Öğrenci, her bir laboratuvar için belirlenen özel korunma kurallarına uymakla yükümlüdür.
B. Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Uygulamalı Eğitimlerde Uyulması Gereken
Kurallar
1. Hastane içinde bulunulan süre boyunca maske takılma zorunluluğu bulunmaktadır.
2. Hastanede kâğıt-dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından kaçınılmalıdır.
3. Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (önlük, tıbbi maske, gözlük/ yüz koruyucu,
eldiven) hazır bulundurulmalıdır.
4. Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri/üniformaları kullanıldıktan sonra poşetlere konarak
taşınmalı ve mümkünse günlük olarak değiştirilmelidir.
5. Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde sırayla
giymeye (önlük, maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük/yüz
koruyucu, önlük, maske) dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin odadan çıkınca, en son
çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.
6. Kullanılan Kişisel Koruyucu Ekipman tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık
olmayan ekipmanlar (gözlük, yüz koruyucu vb.) %70 lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar
kullanılabilir.
7. Çok kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılmalıdır.
8. COVID-19 hastasına bakım veren öğrenci standart, temas ve damlacık izolasyon önlemlerini
almalıdır.
9. Sağlık çalışanı ve hastalar arasında sosyal mesafe sağlanmalı, sosyal mesafeden yaklaşmak
gerekirse sağlık çalışanı önlük, tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu, eldiven kullanmalıdır.
10. Eldiven doğru kullanılmalıdır. Değiştirilmeyen eldivenler bulaşa yol açacağından hasta
çevresine dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilmelidir.
11. El hijyeni en az 20 saniye su ve sabunla el yıkama ya da alkol içeren el antiseptiği ile
sağlanmalıdır.
12. Tüm sağlık çalışanları COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün
sorgulanmalıdır.
13. Solunum sistemi belirti ve bulgusu olan sağlık çalışanı tıbbi maske takılarak COVID- 19
açısından değerlendirilmek üzere COVID-19 rehberinde belirtildiği şekilde ilgili bölüme
gönderilmelidir.
14. Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe
kuralına uygun mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir.
15. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe
bırakılmalıdır.
16. Hastanede periyodik olarak verilen COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri
eğitimlerine katılımına azami özen gösterilmelidir.
ASANSÖRLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
1. Zorunlu olmadıkça lütfen asansör kullanmayınız, mümkün olduğunca merdivenleri
kullanınız.
2. Asansörü kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.
3. Asansörlerde mümkünse hiç konuşmayınız.
4. Asansör, girişinde belirtilen maksimum kişi kapasitesine göre kullanınız.
5. Asansörü kullanırken elinizi; ağıza, burnunuza, kulağınıza ve gözünüze götürmeyiniz.
6. Asansör içinde işaretli alanlarda durunuz ve fiziksel mesafeyi koruyunuz.
7. Asansörün iç duvarlarına dokunmayınız, asansör içindeyken sırt diğer kişilere dönük ve
asansör tabanına bakacak şekilde başınızı eğik tutunuz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.