Yüksek İhtisas Üniversitesi - 2020 SHMYO Çiftanadal Duyuru

Çift Anadal Duyurusu!

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi ve Ameliyathane Hizmetleri II. Sınıf öğrencilerinin dikkatine!

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2020/2021 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına dayanarak çift anadal uygulamasının başlatılmasına, bu kapsamda;

  • Ameliyathane hizmetleri programı öğrencilerinin Anestezi programında ve Anestesi programı öğrencilerinin Ameliyathane hizmetleri programında çift anadal programına kayıt yaptırabilmelerine,
  • Programa kaydedilecek öğrenci kontenjanının 2020/2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için her bir program için 10’ ar olarak belirlenmesine,
  • 2020/2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi çift anadal programına üçüncü yarıyılın başında olan öğrencilerin başvurabilmelerine,
  • Çift anadal programına başvuracak öğrencilerin bulundukları programda başarı sıralaması itibariyle ilk % 20’ sinde olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,72/4,0 olmasına,
  • Belirlenen 10 kontenjanın 8 (sekiz) adedinin bulundukları programda başarı sıralaması itibariyle ilk % 20’ sinde olan ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan öğrencilere tahsis edilmesine; diğer 2 (iki) kontenjanın ise genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,72/4,0 olan, ancak başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olan öğrencilere tahsis edilmesine; belirtilen kontenjanlardan bir grubun dolmaması halinde, dolmayan kontenjanın diğer grup için kullanılabilmesine karar verilmiştir


Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin başvuru dilekçesini doldurarak Öğrenci İşleri Memuru Nihan İNALTEKİN’e elden, posta yada kargo yolu ile  05 Ekim 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  Zamanında ulaşmayan başvurulardan üniversitemiz sorumlu değildir.

 Google DocsÇiftanadal Başvuru Dilekçesi

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.