Yüksek İhtisas Üniversitesi - 1 Aralık Dünya AIDS Günü.

1 Aralık Dünya AIDS Günü

1 Aralık Dünya AIDS Günü her yıl bir tema başlığında HIV ile yaşayanlara ve etkilenenlere destek olmak ve AIDS nedeni ile hayatını kaybedenleri hatırlamak, farkındalığı arttırmak için gündeme gelir. Bu yıl 1 Aralık AIDS günü teması da “Küresel Dayanışma ve Sorumluluk Paylaşımı” olarak belirlenmiştir. Dünyanın en uzun ve büyük pandemilerinden biri olan HIV/AIDS’in azaltılması ve farkındalığı arttırma yönünde harcanan çabaları ve dayanışmayı desteklemek hepimizin birey olarak da sorumluluğudur.

Dünya bir yandan tüm gücü ve kaynaklarını kullanarak COVID-19 ile mücadele ederken maalesef HIV pandemisi de olanca hızıyla devam etmektedir. UNAIDS’in son raporu HIV salgınının ürkütücü, sonu gelmemiş bir problem olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 2030 yılında AIDS’e son verme hedefleri için kat edilen yolda alınmış olan hızdaki yavaşlama COVID-19 öncesi başlamıştı. Bu yavaşlama COVID-19 ile birlikte daha da belirgin hale gelmiştir ve sadece Sahraaltı Afrika’sında 2021 sonuna kadar tahmin edilenin üzerine ek 500.000 AIDS ile ilişkili ek ölüm beklenmektedir.

HIV ile yaşayan 38 milyon kişiden ancak 25.4 milyonu tedavi almaktadır. Bu, 12.6 milyon kişinin hala tedaviye ulaşamadığı anlamına gelmektedir. 2019 yılında 690 000 AIDS ile ilişki ölüm ve 1.7 milyon yeni enfeksiyon kaydedilmiştir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında da AIDS ile ilişkili ölümleri ve yeni enfeksiyon sayısını beşer yüz binin altına indirme hedeflerine ulaşılamamış olunacaktır.

Ülkemizde 1985 yılından 31 Aralık 2019 tarihine kadar bildirilmiş 24.237 HIV (+) kişi ve 1927 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların %80,72’si erkek, %19,28'i kadın olup %15,69’u yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 25-34 yaş grubudur. Bulaşma yoluna göre dağılım oranlarına bakıldığında, vakaların %47,8’inin cinsel yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu vakaların %68,9’unda da bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca, vakaların %1,1’inin bulaşma yolu damar içi madde kullanımı olup %50,6’sının bulaşma yolu bilinmemektedir. Son on yılda yeni enfeksiyon sayısındaki artış trendi devam etmekte olup 2012 yılında yeni enfekte olan HIV pozitif kişi sayısı 997 iken, 2019 yılında bu sayı dört katına yakın artış göstererek 3813 olmuştur.

HIV ile mücadelede en önemli konulardan biri toplumu bilgilendirerek, HIV ile enfekte kişilerin zaman zaman maruz kalabildikleri ayrımcılık ve dışlayıcı tutumların önüne geçilmesidir. Bu enfeksiyon çağımızın yaygın enfeksiyonlarından birisi olup enfeksiyon ve bulaşma yolları konusunda bilgi sahibi olmayan ve dolayısı ile korunma önlemleri almayan herkesin başına gelebilir. Virüsün bulaşma yolları bellidir. Korunmasız riskli cinsel ilişki, enfekte kan/kan ürünleri ya da farkına varılmazsa gebelik ya da doğum sırası ve sonrasında enfekte annelerden bebeklerine bulaşabilir.

Virüsün sosyal ilişkilerle, sarılma, aynı ortamda bulunma, havlu, bardak, çatal-bıçak vs.nin ortak kullanımı ile bulaşmayacağı da bilinmelidir. Enfekte kişiler tedaviye zamanında başlayarak hem AIDS’den korunmuş olacaktır hem de başkalarına bulaştırıcılıkları azalacaktır. Gebelik takipleri sırasında ya da en azından doğum öncesi/sırasında yapılacak testlerle annenin durumu belirlenerek alınacak önlemlerle bu annelerin bebekleri korunabilmektedir.

HIV/AIDS konusunda farkındalığın oluşturulması/yaygınlaştırılması sadece bir güne sınırlı kalmadan bu konuda bilgisi olan herkesin görevidir. Bir gün değil 364 gün boyunca pozitif bir bakış ve dayanışmaya içerisinde pozitif bakmaya devam edelim.

KLİMUD Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu

Kaynaklar:

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.