Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kalite Koordinatörlüğü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Koordinatörlüğü

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Koordinatörlüğü; eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüksekokul bünyesinde en iyi kalite standartlarında uyum içerisinde yürütülmesini amacı ile kurulmuştur.

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN (Başkan)

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN(SHMYO Koordinatörü)

İletişim: shmyomudurluk@yiu.edu.tr

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

 

Misyonumuz

Araştıran, sorgulayan, ülkesini seven ve sahip çıkan, alanı ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli takip eden ve kendisini geliştiren, sahip olduğu teorik bilgiyi en iyi şekilde pratiğe döken sağlık teknikerleri yetiştirmek; sağlık alanında nitelikli bilgi, toplumsal ve sosyal fayda üretmektir.

 

Vizyonumuz

Güncel eğitim-öğretim teknikleri ve uygulama imkanları ile öğrencilerimizi yetiştirmek; akademik personelimizin kişisel ve akademik gelişimini en üst seviyeye taşımak; toplumsal fayda sağlayacak projeler üretmek ve sürekli olarak kendimizi geliştirmektir.

 

 Stratejik Plandan Alıntı

4.1. Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin Misyonu

Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, sahip olduğu bilgiyi teknoloji ve inovasyona dönüştürerek geleceğe yön veren, mesleki yetkinliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenme alışkanlığıyla araştıran, sorgulayan ve üreten, yüksek nitelikli akademik programlarımız sayesinde bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, değişime ve keşfetmeye açık, girişimci, eleştirel düşünebilen; üstlendiği mesleki ve sosyal sorumluluklarıbaşarıyla yerine getiren, etik değerlere sahip insan odaklı yaklaşımı ile farklılıkları gözeten, insan haklarına saygılı, toplumsal gelişime katkı sağlamayı amaçlayan sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi ve sağlık alanında yaptığımız bilimsel araştırmalarla evrensel nitelikte bilgi üreterek, bilginin yayılmasını ve toplumsal fayda yaratmasını sağlamaktır.

4.2. Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin Vizyonu

Sağlık bilimlerinde öncü, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile dünyanın lider araştırma üniversitelerinden biri olmak amacıyla araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, bu alanda sunduğu eğitim öğretim hizmeti ile toplumla bütünleşmeyi amaçlayan, bilgi ve teknoloji üretimini toplum yararına kullanan, ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak bilimsel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştiren, kalite odaklı eğitim anlayışı ile uluslararası standartlarda nitelikli bilgi üreten, geleceğe yön veren, saygın bir üniversite olmaktır.

 • Adil ve eşit yaklaşım
 • Etik değerlere bağlılık
 • Topluma hizmet
 • Kalite odaklılık
 • Sosyal sorumluluk anlayışı
 • Bilimsel yaklaşım
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Evrensel değerlere bağlılık
 • Demokratik yönetim
 • Kalite kültürünün bütün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak,
 • Sağlık teknikeri eğitiminde ülkedeki en saygın okullar arasında olmak,
 • Kurumsal misyon ve vizyonumuz doğrultusunda sağlık profesyonelleri yetiştirmek,
 • Akademik personelimizin yetkinlik düzeyini yükseltmek,
 • İdari süreçlerimizi teknolojiyi de kullanarak optimize etmek,
 • Toplumsal katkı düzeyimizi en üst seviyeye çıkartmak,
 • Çalışanlarımızın kurumsal aidiyet seviyesini yükseltmek,
 • Yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilerin merkezi yerleştirme sıralamalarının her geçen yıl yükselmesi,
 • Doğaya saygılı bir şekilde kaynakları en etkin biçimde kullanmaktır.

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Seyran BALKAŞ DEMİR

Öğr. Gör. Emel KÜLEKÇİ

Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ

Öğr. Gör. Esma Deniz BARÇ

Öğr. Gör. Sevcan UTAŞ COBULOĞLU

Nihan İNALTEKİN

Kevser PINARBAŞI

 

 

Berke Adar / Ameliyathane Hizmetleri
Emre Gürpınar / Ameliyathane Hizmetleri
İlkim Kipel / Anestezi
Aleyna Gizem Ateş / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Fatih Özçelik / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Havva Nida Yalabık / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ilgın Ak / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Nida Şahin / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ali Uçar / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Beyzanur Bilek / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 
 

 

İç Kaynaklı Dokümanlar

 Pdf%20iconAKTS Değeri Belirleme Kılavuzu

 Pdf%20iconEğitim Öğretim Sınav Yönergesi Önemli Maddeler

 Pdf%20iconSınav Hakkında Üst Yazı

 Pdf%20iconSınavda Uyulacak Esaslar

 Yüksek İhtisas Üniversitesi Mevzuat

 Yüksek İhtisas Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Bölüm/Program Bilgi Paketleri

Dış Kaynaklı Dokümanlar

 Pdf%20icon ÖSYM Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri

 Pdf%20iconÖSYM Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri Tablosu

Pdf%20iconSağlık Bakanlığı Laboratuvar Güvenliği El Kitabı

Pdf%20iconSağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

Pdf%20iconTıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Pdf%20iconÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Pdf%20icon YÖK 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

Pdf%20iconYÖK 5'lik Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

Pdf%20iconYÖK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

Pdf%20iconYÖK Kurum Dış Değerlendirme Kılavuzu

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

 Hasta Hakları Yönetmeliği

 

 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerini teknolojik, maddi, fiziki ve beşeri imkanları optimum şekilde kullanarak dijital mecraya taşımak,
 • Kanunlara saygılı olmak,
 • Ortaya çıkan güncel ihtiyaçlara yönelik olarak sürekli iyileştirme prensiplerini benimsek,
 • Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate almak,
 • Öğrenci odaklılık,
 • Erişilebilirlik,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilkelerine bağlılık.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Topluma Hizmet çalışmalarını bütün paydaşlara eşitlik ilkesine dayanarak;

 • Teşvik eder,
 • Öğrenciler, akademik personel ve üniversite idari teşkilatının koordineli bir çalışması ile yürütür,
 • Mümkün olan en geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyerek gerçekleştirir,
 • Niteliği arttırarak sürdürür,
 • İnsan ve hayvan haklarına saygılı bir şekilde hayata geçirir,
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı dikkate alarak planlar,
 • Paydaş geri bildirimlerini sonraki çalışmaların niteliğini geliştirmek için kullanır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;

Katılımcı, evrensel, sürekli gelişim ve iyileştirme prensipleri çerçevesinde eğitim-öğretim ve idari süreçlerini tasarlayan, koşullar ve kaynaklar arasında ideal dengeyi kurmayı amaçlayan öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiştir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Eğitim Öğretim Politikası’nın genel çerçevesi aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Açılan dersler ve içerikleri; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi paralelinde değişen ve gelişen dünyanın güncel ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulur,
 • Öğrencilerin farklı disiplinlere mensup öğretim elemanlarından da dersler almaları sağlanarak farklı bakış açıları elde etmeleri sağlanır,
 • Açılan seçmeli derslerde öğrencilerin okudukları alanların yanı sıra sosyal, toplumsal konulara yönelik dersler de açılabileceği gibi; öğrencilere farklı yetkinlikler kazandırabilecek sanatsal veya sportif derslerin de açılmasına da imkân sağlanır;
 • Öğrencilerin entelektüel sermayelerinin geliştirebilecekleri seçmeli dersler almaları sağlanır,
 • Çift anadal programları desteklenir,
 • Teorik derslerde edinilen bilgi; pratiğe yönelik uygulama dersleri ile geliştirilir,
 • Doğru ve nitelikli personelin kuruma kazandırılması esas alınır,
 • Akademik kadronun niteliklerini arttırıcı faaliyetler desteklenir,
 • Disiplinlerarası çalışmaları desteklenir,
 • Yarıyıl sonlarında öğrenciler tarafından yapılan değerlendirmeler ilgili akademik personel ile paylaşılarak öğrencinin bakış açısına dair farkındalık yaratılır,
 • Öğrencilere hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür,
 • Öğrencilerin akademik, sosyal, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları ile mevcut kaynakların optimum düzeyde örtüşmesini sağlamak; kurumsal tasarım ilkesinin temelini oluşturur,
 • Öğrencilerin meslek hayatlarında etik ilkelere bağlı, ülkelerine ve insanlığa faydalı, araştıran, sorgulayan, evrensel bakış açısına sahip birer profesyonel olmaları için gereken çaba gösterilir,
 • Öğrenci toplulukları aracılığı ile öğrencilerin sosyalleşmeleri ve toplumsal olaylara yönelik etkinlikler düzenlemeleri desteklenir,
 • Öğrencilere mevcut akademik hayatlarının yanı sıra geleceğe dönük profesyonel hayatları için de nitelikli danışmanlık hizmeti sunulur,
 • Öğrenci-Öğretim Elemanı iletişim düzeyinin en üst düzeyde tutulması için gerekli çalışmalar yapılır,
 • Güncel eğitim-öğretim araçlarının kullanılmasını sağlanır,
 • Yüksekokul kütüphanesinin öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılması ve güncel tutulması ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılır,
 • Öğrencilerin mahremiyetine önem verilir.

Paydaş

Paydaşlık Şekli

Paydaşlık Durumu

Öncelik Düzeyi

Öğrenciler

İç Paydaş

Hizmet Alan

Yüksek

Öğretim Elemanları

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

İdari Personel

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek 

Meslek Yüksekokulu

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Tıp Fakültesi

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Afiliye Hastane

İç Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Üniversite Daire Başkanlıkları

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Üniversite Hukuk Müşavirliği

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

Üniversite Mütevelli Heyeti

İç Paydaş

Kurumsal

Yüksek

İl Sağlık Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Yüksek

 

 

   

 

Mahalli İdareler

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Sağlık Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Uzaktan Eğitim İş Ortağı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

İçişleri Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Mezunlar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Toplum

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Üniversitelerarası Kurul

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

TÜBİTAK

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

YÖK

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

ÖSYM

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Mesleki Kuruluşlar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Sivil Toplum Örgütleri

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Diğer Bakanlıklar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Diğer Üniversiteler

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Tedarikçiler

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

Basın-Yayın Organları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış, İzle

*Tablo, Yüksek İhtisas Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ve YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 2.0 dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Stratejik

Hedef

Performans

Göstergesi

Hedefe

Etkisi

Öğrenci

Niteliğinin

Arttırılması

Burs imkânlarının arttırılması

35%

Tanıtım bütçesi ve etkinliğinin arttırılması

35%

Araştırma süreçlerine öğrenci katılımının arttırılması

30%

Öğretim

Elemanlarının

Niteliğinin

Arttırılması

Eğitici eğitimi alan öğretim elemanı sayısının arttırılması

35%

Hizmet içi eğitim sayısının arttırılması

35%

Hizmet içi eğitimlerin niteliğinin arttırılması

30%

Ders

İçeriklerinin

Niteliğinin

Arttırılması

Disiplinlerarası seçmeli ders sayısının arttırılması

40%

Ders içeriklerine yönelik paydaş görüşlerinin olumluluk düzeyi

30%

Ders içeriklerine yönelik mezun geri bildirimlerinin olumluluk düzeyi

30%

Bilimsel

Yayın

Miktarının ve

Niteliğinin

Arttırılması

SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI indekslerine giren yayın sayısı

40%

Tez projelerinden üretilen ulusal ve uluslararası yayın sayısı

25%

Öğretim üyelerinin yayınlarına aldıkları atıf sayısı

35%

Bilgi İşlem

ve Kütüphane

İmkânlarının

Niteliğinin

Arttırılması

İnternet bağlantı hızı durumu

30%

Kütüphanedeki kitap sayısı

40%

Kütüphanedeki dijital materyal sayısı

30%

Mezunlarla

İletişim

Üniversite tarafından düzenlenen mezun etkinliği sayısı

15%

Mezun sistemine kayıtlı mezun sayısı

35%

Mezunlardan alınan geribildirim sayısı

20%

Mezun memnuniyet anket sonuçlarının düzeyi

30%

Uluslararasılaşma

Üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısının arttırılması

25%

Öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması

25%

Üniversitemiz öğrencilerinin değişim programlarına katılım düzeyinin arttırılması

25%

Uluslararası iş birliği sayısının arttırılması

25%

Birleşmiş

Milletler

Kalkınma

Amaçlarına

Yönelik

Hedefler

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ders alan öğrenci sayısı

20%

Çocuk ölümlerine yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

Anne sağlığına yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

Sürdürülebilirliğe yönelik gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarının sayısı

20%

*Tablo, Yüksek İhtisas Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ve YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu 2.0 dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

İdari Birimler Değerlendirme Anketi

Dış Paydaş Geri Bildirim Formu

SHMYO İletişim Formu

Uzaktan Eğitim Memnuniyet Anketi

Öğrenci Danışmanlık ve Ofis Saati Uygulamaları

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.