Yüksek İhtisas Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu

Hakkında

"Yüksek İhtisas Üniversitesi" 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. "Yüksek İhtisas Üniversitesi", 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı kanun'un 11 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile kurulmuştur. 
Tıp Fakültemiz ilk kez 2015-2016 Eğitim yılında eğitimine başlamıştır.

Akademik Takvim

 

Meslek Yüksekokulu Yönetimi

Doç. Dr. Elif Hilal ŞEN

v. Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Müdür Yardımcısı 

Öğr. Gör. Hakan BALCI 

Yüksekokul Sekreteri

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.