Yüksek İhtisas Üniversitesi - Temel Tıp Bilimleri

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Bengul Durmaz 

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Bengül DURMAZ

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü 2015 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Temel Tıp Bilimleri Bölümü kendine bağlı tüm anabilim dalları ile tıp fakültesinin ilk üç sınıfında temel tıp öğretimini üstlenerek klinik tıp bilimlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında ilgili önlisans programlarına da temel tıp bilimleri dersleri ile katkı sağlamaktadır. Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilgili alanlarda Lisansüstü dersler vererek öğretim elemanı yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. İki multidisipliner laboratuvar ve anatomi laboratuvarı ile öğrencilerin Temel Tıp Bilimleri uygulamalarını yürütmektedir.

İlk Bölüm Başkanı Prof.Dr. Abbas Taner dir. 2016 yılında Bölüm Başkanlığına Prof.Dr Bengül Durmaz atanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi. Dilek YONAR
Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şerife CANKURTARAN SAYAR

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN
Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Saide MURATOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Tuncer NACAR

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Ana Bilim Dalı Başkanı v.

Prof. Dr. Cumhur BİLGİ

Ana Bilim Dalı Başkan v.

 

Ana Bilim Dalı Başkan v.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.