Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kurullar

  

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Dekan)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Hemşirelik Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Oktay YANIK
(Sağlık Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERYILMAZ CANLI
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Bölüm Başkanı v.)

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ

Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Arş. Gör. Aysun İYTEMUR
(v. Fakülte Sekreteri-Raportör Üye)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Arş. Gör. Aysun İYTEMUR 
(v. Fakülte Sekreteri - Raportör Üye)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Baş Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR
(Baş Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü)

Dr.Öğr. Üyesi Yeliz GÜÇER ÖZ
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatör Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatör Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR
(Hemşirelik Bölümü Koordinatörü)

Öğr. Gör. Aylin GÜÇLÜ
(Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yrd.)

Doç. Dr. Oktay YANIK
(Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN
(Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatör Yrd.)

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Koordinatörü) 

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK TOPÇU
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Koordinatör Yrd.)) 


(Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi)

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Arş. Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ

Bölüm

Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

İntibak ve Muafiyet Komisyonu

 

BESLENME VE DİYETETİK

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Burcu USLU

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül USTA

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül USTA

Öğr. Gör. Güngör Beyza ÖZVAR ŞENÖZ

 

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Özden GÜDÜK

 

HEMŞİRELİK

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Öğr. Gör. Hülya ZENGİN

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK TOPÇU

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK TOPÇU

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi  Melek Volkan YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Arş. Gör. Merve ÖĞÜLMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR (Başkan)

Doç. Dr.  Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERYILMAZ CANLI

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDOĞAN

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK TOPÇU

Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK

- Arş. Gör. Betül ULU (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)
- Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)
- Arş. Gör. Merve ÖĞÜLMÜŞ (Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)
- Arş. Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)
- Öğr. Gör. Goncagül ALDAN (Hemşirelik Bölümü)
- Arş. Gör. Döndü GÜNAYDIN
- Arş. Gör. Ezgi DOĞAN (Sağlık Yönetimi Bölümü)
- Arş. Gör. Burak TEKEREK (Sağlık Yönetimi Bölümü)
 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR

Hemşirelik Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDOĞAN

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Goncagül ALDAN
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Hülya ZENGİN
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Fulden ÖZKEÇECİ

Online Sınav Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR
Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR
Öğr. Gör. Döndü GÜNAYDIN
Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Beslenme ve Diyetetik Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GÜÇER ÖZ
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Burcu USLU
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Online Sınav Sorumluları

Arş. Gör. Betül ULU
Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Sınıf Temsilcileri 

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Merve Sevgi İNCE GÜZEL
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Güngör Beyza ÖZVAR ŞENÖZ
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK

Online Sınav Sorumluları

Arş. Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ

Sağlık Yönetimi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi: Hakan AKIN

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi. Hakan AKIN
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özden GÜDÜK
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Arş. Gör. Ezgi DOĞAN
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Arş. Gör. Burak TEKEREK

Online Sınav Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN
Arş. Gör. Ezgi DOĞAN
Arş. Gör. Burak TEKEREK

Dil ve Konuşma Terapisi Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Cansu ÖZTÜRK

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü :Öğr. Gör. Özlem BEŞİK
2.Sınıf UZEM Koordinatörü :Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Online Sınav Sorumlusu

Arş. Gör. Merve ÖĞÜLMÜŞ

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.