Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kurullar

  

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL 
(Dekan)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Hemşirelik Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Oktay YANIK
(Sağlık Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Bölüm Başkanı v.)

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR
(v. Fakülte Sekreteri-Raportör Üye)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL 

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR 
(v. Fakülte Sekreteri - Raportör Üye)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL 
(Baş Koordinatör)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ 
(Baş Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü)

Dr.Öğr. Üyesi Yeliz GÜÇER ÖZ
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatör Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatör Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR
(Hemşirelik Bölümü Koordinatörü)

Öğr. Gör. Aylin GÜÇLÜ
(Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yrd.)

Doç. Dr. Oktay YANIK
(Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN
(Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatör Yrd.)

Fatma Nur DAĞ
(Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK (Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN AKKAYA (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Üye)

Doç. Dr. Oktay YANIK (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR (Hemşirelik Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR (Hemşirelik Bölümü Üye)

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BAŞKAN

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Arş. Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ

Bölüm

Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

İntibak ve Muafiyet Komisyonu

 

BESLENME VE DİYETETİK

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe BULMUŞ TÜCCAR

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN AKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN AKKAYA Öğr. Gör. İdil Esin YAVUZ

 

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Özden GÜDÜK

 

HEMŞİRELİK

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Öğr. Gör. Hülya ZENGİN

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK

Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

 

 

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ(Başkan)

Doç. Dr.  Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK

Öğr. Gör. İdil Esin YAVUZ

Arş. Gör. Betül ULU (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Arş. Gör. Elvan Özcan GÜLŞEN (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Arş Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Arş. Gör. Goncagül ALDAN (Hemşirelik Bölümü)

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR (Hemşirelik Bölümü)

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN (Sağlık Yönetimi Bölümü)

Arş. Gör. Büşra Neva DUYMAZ (Sağlık Yönetimi Bölümü)

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Sorumluları 

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL(Dekan)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ( SBF UZEM Temsilcisi)

Hemşirelik Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Arş. Gör. Goncagül ALDAN

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN AKKAYA 

Öğr. Gör. İdil Esin YAVUZ

Arş. Gör. Elvan Özcan GÜLŞEN

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Arş. Gör. Betül ULU

Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN 

Arş. Gör. Büşra Neva DUYMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Hemşirelik Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Arzu AYDOĞAN

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Arş. Gör. Goncagül ALDAN
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Hülya ZENGİN
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Fulden ÖZKEÇECİ

Online Sınav Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR
Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR
Öğr. Gör. Bahar ON
Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Beslenme ve Diyetetik Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GÜÇER ÖZ
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe BULMUŞ TÜCCAR
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Burcu AKGÜL USLU / Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Online Sınav Sorumluları

Arş. Gör. Betül ULU
Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Sınıf Temsilcileri 

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Merve Sevgi İNCE GÜZEL
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Ece UYSAL ALTUNBİLEK
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. İdil Esin ÜNLÜ
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK

Online Sınav Sorumluları

Arş. Gör. Elvan ÖZCAN GÜLŞEN
Arş. Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ

Sağlık Yönetimi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi: Hakan AKIN

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi. Hakan AKIN
2.Sınıf UZEM Koordinatörü: Arş. Gör. Ezgi DOĞAN
3.Sınıf UZEM Koordinatörü: Arş. Gör. Ezgi DOĞAN
4.Sınıf UZEM Koordinatörü: Arş. Gör. Burak TEKEREK

Online Sınav Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN
Arş. Gör. Ezgi DOĞAN
Arş. Gör. Burak TEKEREK

Dil ve Konuşma Terapisi Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Cansu ÖZTÜRK

Sınıf Temsilcileri

1.Sınıf UZEM Koordinatörü :Öğr. Gör. Özlem BEŞİK
2.Sınıf UZEM Koordinatörü :Öğr. Gör. Cumhur BİLGİN

Online Sınav Sorumlusu

Arş. Gör. Merve ÖĞÜLMÜŞ

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.