Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kurullar

  

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL 
(Dekan)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ
(Hemşirelik Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Oktay YANIK
(Sağlık Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Bölüm Başkanı v.)

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR
(v. Fakülte Sekreteri-Raportör Üye)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL 

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Prof. Dr. Sami AYDOĞAN

Prof. Dr. Kıymet İKBAL KARADAVUT

Doç. Dr. Evrim ÜNSAL

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAYRAKTAR 
(v. Fakülte Sekreteri - Raportör Üye)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL 
(Baş Koordinatör)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ 
(Baş Koordinatör Yrd.)

Dr.Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü)

Öğr. Gör. Yeliz GÜÇER ÖZ
(Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatör Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatör Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR
(Hemşirelik Bölümü Koordinatörü)

Öğr. Gör. Aylin GÜÇLÜ
(Hemşirelik Bölümü Koordinatör Yrd.)

Doç. Dr. Oktay YANIK
(Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN
(Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatör Yrd.)

Fatma Nur DAĞ
(Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Temsilcisi)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK (Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN AKKAYA (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Üye)

Doç. Dr. Oktay YANIK (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR (Hemşirelik Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR (Hemşirelik Bölümü Üye)

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Komisyon Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğretim Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Nihan YALDIZ (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üye)

Öğr. Gör. Tuğçe BULMUŞ TÜCCAR (Beslenme ve Diyetetik Bölümü Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Melahat SAYAN (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Üye Dr. Öğretim Üyesi Kamile UZUN AKKAYA (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Üye Öğr. Gör. İdil Esin YAVUZ (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Üye)

Doç. Dr. Oktay YANIK (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Arş. Gör. Büşra Neva DUYMAZ (Sağlık Yönetimi Bölümü Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR (Hemşirelik Bölümü Üye)

Öğr. Gör. Bahar ON (Hemşirelik Bölümü Üye)

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR (Hemşirelik Bölümü Üye)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ(Başkan)

Doç. Dr.  Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Melahat SAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Sevan ÇETİN ÖZBEK

Doç. Dr. Oktay YANIK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÖKTEM GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU

Öğr. Gör. Cevahir İlkim BULDAK

Öğr. Gör. İdil Esin YAVUZ

Arş. Gör. Betül ULU (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Arş. Gör. Elvan Özcan GÜLŞEN (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Arş Gör. Esra Merve ÇAKIRYILMAZ (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Arş. Gör. Goncagül ALDAN (Hemşirelik Bölümü)

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR (Hemşirelik Bölümü)

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN (Sağlık Yönetimi Bölümü)

Arş. Gör. Büşra Neva DUYMAZ (Sağlık Yönetimi Bölümü)

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Sorumluları 

Prof. Dr. Emel KOPTAGEL(Dekan)

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ( SBF UZEM Temsilcisi)

Hemşirelik Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu BAHAR

Arş. Gör. Goncagül ALDAN

Arş. Gör. Aysun İYTEMÜR

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Kamile UZUN AKKAYA 

Öğr. Gör. İdil Esin YAVUZ

Arş. Gör. Elvan Özcan GÜLŞEN

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YALDIZ

Arş. Gör. Betül ULU

Arş. Gör. Beda Büşra ÖZALP

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKIN

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN 

Arş. Gör. Büşra Neva DUYMAZ

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.