Web Asistan Menü
Mustafa Kemal ATATÜRK

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU (Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)

Öğr. Gör. İlkem GÜZEL (Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Başkanı )

Arş.Gör. Mehmet Can EBİNÇLİ (Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Başkanı Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Samad Joshanı SHIRVAN (Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BABA (Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdür Yardımcısı)

İletişim: seyranbalkasdemir@yiu.edu.tr

Erasmus Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Esma SARİ ÜZEK (BAŞKAN)

Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK

Dr. Öğr. Üyesi Görkem CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Kaan NEDER

Arş. Gör. Burak TEKEREK

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Özden ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe BULMUŞ TÜCCAR

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ZENGİN

Öğr. Gör. Özlem BEŞİK

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ŞAHİN

Mevlana Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN (Koordinatör)

Öğr. Gör. İlker GÜZEL (Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Samad Joshanı SHIRVAN

Dr. Öğr. Üyesi  Saide MURATOĞLU

Arş. Gör. Aysun İYTEMUR

Misyon

Yüksek İhtisas Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğünün misyonu, değişim programına başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar geçen tüm süreçte programdan faydalanan tüm öğrencilerin/öğretim elemanlarının süreç hakkında eksiksiz  bilgilendirilmesini, değişim programının etkin ve sürekli olmasını sağlamak, programdan faydalanan öğrenci ve öğretim elemanlarının verim alabilecekleri şekilde, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsayabilecek şekilde altyapısına sahip olmasını sağlamaktır.

Vizyon

Yüksek İhtisas Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü olarak; şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak Mevlana Değişim Programından faydalanan  öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı akademik ortamları, farklı sosyal ve kültürel çevreleri tanımasını sağlayarak, öğrenim süreçlerinin zenginleşmesine ve geleceğe yönelik kariyer planlarına ulaşmalarına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Faydalı Linkler

YÖK Mevlana Değişim Programı İnternet Sayfası:https://mevlana.yok.gov.tr/ana-sayfa
Başvuru Şartları

Başvuru ve Belgeler

https://mevlana.yok.gov.tr/belgeler

Farabi Kordinatörlüğü

Farabi Değişim Programı Nedir ? 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

Farabi Değişim Programı

 

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesiyapılmaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler,Yüksek Öğretim Kurumunun ilgili yönetmeliğinde​ ayrıntılarıyla belirlenmiştir. 

 Farabi (870-950) 

Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

Misyonumuz;

Yüksek İhtisas Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar tüm süreçte gelen ve giden öğrencilerin/öğretim üyelerinin bilgilendirilmesini, değişim programının etkin ve sürekli olmasını, öğrenci/öğretim üyelerinin değişim alanının Türkiye’nin her yerini kapsamasını kendisine misyon edinmiştir.

Vizyonumuz;

Yüksek İhtisas Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü olarak; şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak süreci yönetmeyi, Türkiye’nin her yerinden Farabi Değişim Programı kapsamında gelen/giden öğrenci ve öğretim üyelerinin farklı akademik ortamları, farklı sosyal ve kültürel çevreleri tanımasını sağlayarak, öğrenim süreçlerinin zenginleşmesine ve geleceğe yönelik kariyer planlarına ulaşmalarına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Farabi El Kitabı

Farabi Organizasyon Şeması

Koordinatörler

 

 

Öğr. Gör. Özlem MUŞLU (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Şerife CANKURTARAN SAYAR

Öğr. Gör. Ece Uysal ALTUNBİLEK

Öğr. Gör. Merve Sevgi İNCE GÜZEL

Öğr. Gör. Melike ZORLU

 

 İletişim : farabi@yiu.edu.tr

Mevzuat

Farabi Değişim Programı Yönetmeliği

Farabi Değişim Programı Esas ve Usulleri

Başvuru ve Belgeler

Gelen Öğrenci Başvuru ve Kabul Süreci

Anlaşmalı Üniversiteler

Farabi Kurum Kodları

Bologna Komisyonu

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU YÖNERGESİ

Prof. Dr. Ünase BÜYÜKKOÇAK( Başkan)

Prof. Dr. Cumhur BİLGİN (Bologna Komisyonu Sorumlu Rektör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Esma SARI ÜZEK (Erasmus Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Çiçek  (Bologna Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Melek VOLKAN YAZICI (Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi)

Arş. Gör. Aysun İYTEMUR (Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi  Zehra ÖZDEN ERDOĞAN (Meslek Yüksekokulu Temsilcisi)

Öğr. Gör. Dr. Seyran BALKAŞ DEMİR (Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü SHMYO Temsilcisi)

Yasemin DEMİRCİ   (Öğrenci İşleri Daire Başkanı )

Öğr. Gör. Atilla Çağatay SEZİK  (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Danışmanı)

Av. Fadime Nur KUYRUK  (Uluslararası Öğrenci  Ofisi )