Yüksek İhtisas Üniversitesi - Farabi Unit Incoming Student

 

 

Farabi

 

Gelen Öğrenci Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

  • Gelen öğrenci başvuruları Güz/ Güz+ Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez yapılır.

  • Gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından gönderilen Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Not çizelgesi başvurulan yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğünce değerlendirilir ve mevcut kontenjanlara göre dağılım yapılarak sonuçlar Farabi internet sayfalarında ilan edilir.

   • Kabul edilen öğrencilerin Öğrenim Protokolleri, Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderilir.

  • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, gelen Öğrenim Protokollerini ilgili akademik birime sunar. İlgili akademik birimde Öğrenim Protokolleri onaylandığı takdirde kabul eden Farabi Kurum Koordinatörlüğü, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne Öğrenci Kabul Belgesini gönderir.

  • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, öğrencinin ders kaydı için ilgili akademik birime ders listesini sunar.

  • Gelen öğrenciye ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci, öğrenim süresi sonunda ilişik kesme işlemlerini yaparak öğrenci kartını iade eder.

  • Değişim süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde, kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Not Çizelgesi ve Öğrenci Katılım Belgesi, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.

Gerekli Belgeler

   1. Öğrenci Kabul Belgesi

   2. Öğrenci Katılım Belgesi (Değişim Sonrası)

   3. Ekle-Sil Formu

  ÖNEMLİ NOT : İkinci kez öğrenci değişimi faaliyeti ile ilgili yönetmelik (Bkz. Md. 24).

 

 

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.