Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Operating Room Services Program

The main purpose of the Operating Room Services Associate Degree Program is to educate and train health technicians who make the equipment and materials ready for the surgery which are used in the operating rooms, prepare the operating room according to the characteristics of the operation, provide equipment and materials to the surgical team and give support during the surgery. The progress/advances in medical technology in the world and in Turkey, raises the need for educated and trained manpower/labour force to be employed who are trained to use the new technology in the operating services.  The duration of education of the Operating Room Services Program is 2 (two) years and the program started education in 2017-2018 academic year. In addition to the vocational courses, students also take basic medical sciences courses and they have an obligatory internship period at the end of the first year. In addition, students are prepared for life with the help of elective courses in social and cultural fields. Our aim is to educate and train health technicians to be employed who have/gain full knowledge and skills their profession, have an attitude in this area in their professional life, have communication skills, respect ethical values, work in a team and can solve problems.

Admission of students to the Vocational School of Health Services is determined according to the results/scores of  and placement test results of the exams in that academic year which is held by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM) in and other regulations determined by the Council of Higher Education.

Students who are eligible for enrollment in the Operating Room Services are the ones who have completed secondary education or have received an equivalent education abroad and who have achieved the required score for this program in the national university admission examination or are transferring students from another higher education institutions..For the academic recognition of these students' prior learning, you can look at the Yüksek İhtisas University Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations and the Internal Transfer Directive/Guideline. The "Relative Evaluation System" is applied as the exam evaluation method in the Vocational School of Health Sciences. Yüksek İhtisas University Transfer Guideline “and the “Yüksek İhtisas University Exemption and Adaptation Procedures Directive

Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

The student must not have DD, FD or FF grades from all the courses in the program respectively. Students who take one of these grades, must take the course again and must be successful in this course. Students following the education plan shown in the Vocational School and who have completed 120 ECTS for all the studies and associate degree programs mentioned in Yüksek İhtisas University Vocational School of Health Services’ Education and Examination Directive, is deemed to have completed his / her education and he / she is given the associate degree diploma and diploma supplement of the related program of the Vocational School of Health Services.

Graduates who have completed two years of education, take the title of Health Technician and Operating Room Services Technician with an associate degree.

Students who graduate from this program, can work in institutions and hospitals affiliated to the Ministry of Health, health care units affiliated to SSI and other public institutions and also in operating rooms in the  special education and branch hospitals, private hospitals and medical centers.

Students who have successfully completed the Operating Room Services Program;

 • They make the operation room ready for surgical operations in terms of materials and equipment.
 • They make the operation table ready before each operation, makes it ready for surgery and prepares the necessary support parts and creates a safe working environment.
 • They make all the preparations in the operating room and the patient transfer before surgery.
 • They ensure any surgical material removed during the surgery to be sent to the appropriate unit.
 • Before, during and after the operation, asepsis -antisepsis etc. they provide the safety of the patient and the team under the rules
 • They provide cleaning and disinfection of the media after each operation or operation and makes it ready for use again.
 • They provide sterilization of surgical materials and protection under suitable conditions.
 • They help the patient to be taken to the operating room, to be given position and to the postoperative operation.
 • They perform periodic examinations of surgical instruments and equipment and inform them of possible malfunctions in time.
 • They help the surgical team in the condition and manner deemed appropriate by the physician during the surgical procedure.
 • They develop the ability to communicate effectively with other health team members.
 • During the surgery, they may be involved in the surgical team under the control of the specialist doctor.
 • Develops an attitude towards innovation, change and continuous improvement priority

Program Başkanı 
Öğr. Gör. Emine ÖNER KARAVELİ

İletişim : emineonerkaraveli@yiu.edu.tr

Program Coordinators

Lecturer Baise BİCAV
(Coordinator of 1st Classes)

Lecturer Emine ÖNER KARAVELİ
(Coordinator of 2nd Classes, Internship Coordnator)

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1. Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. 
2. Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında 2'şer nüsha olarak doldurulacaktır.

MESLEKİ UYGULAMA FORMU
SGK BİLDİRGESİ

3. Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4. Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

STAJ RAPORU KURALLARI
STAJ KARNESİ

5. EKLER:

• T.C. kimlik fotokopisi
• Müstehaklık Belgesi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Önemle Duyurulur.
 

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.