Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği,
"I.Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi" 03-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yapıldı.(4 resim)