"Yüksek İhtisas Üniversitesi" 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. "Yüksek İhtisas Üniversitesi", 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı kanun'un 11 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile kurulmuştur.
Tıp Fakültemiz ilk kez 2015-2016 Eğitim yılında eğitimine başlamıştır.