Tıp Fakültesi

Hakkında

"Yüksek İhtisas Üniversitesi" 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. "Yüksek İhtisas Üniversitesi", 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı kanun'un 11 inci maddesi ile yapılan değişiklik ile kurulmuştur.
Tıp Fakültemiz ilk kez 2015-2016 Eğitim yılında eğitimine başlamıştır.