Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi -- Yönetim


Prof. Dr. Emel KOPTAGEL (Dekan)

Prof. Dr. S. Belgüzar KARA (Dekan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Aysun İYTEMÜR (Fakülte Sekreteri v.)
İletişim : aysuniytemur@yiu.edu.tr